Walter van Hulst

 

Walter van Hulst studeerde bedrijfskunde. Schrijft al meer dan 25 jaar over zeer uiteenlopende onderwerpen, reisde veel, is auteur van diverse boeken en combineert
het maken van verhalen met eind- en hoofdredactie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdredactioneel Slow Management 44 Rijnland Praktijk Festival

 

Rijnlandse lente

 

Ergens op het terrein kun je zomaar iemand aantreffen, onderweg van de ene naar de andere locatie. Iemand die alleen maar luistert. Voor als je iets kwijt wilt, even je hart wilt luchten. Iemand die niets vastlegt of monitort, die niet meteen gaat rennen om problemen op te lossen. Die gewoon alleen maar luistert, niets meer… als dat geen Slow Management is!

Helma Ton, een vrouw met een bijzonder levensverhaal, is coach en trainer in mindfulness en compassie en houdt zich bezig met onderwerpen als deep listening en mindful speech. Spontaan bood ze aan om ergens in een hoekje te gaan zitten voor haar bijdrage aan het Grootste Rijnland Praktijk Festival van Nederland.

 

Het was maar een van de vele boeiende en opvallende activiteiten tijdens dit festival, dat ruim vijfhonderd deelnemers trok. Zie ook de foto’s achterin. Met dit evenement, samen met een aantal partners georganiseerd, sloot Slow Management het tienjarig bestaan af. Het is een bijzonder festival geworden. Een soort peer-to-peer uitwisseling op grote schaal, en dat ook nog eens over diverse sectoren heen met workshops over cases en door vertegenwoordigers uit de zorg, het onderwijs, de jeugdzorg, het bedrijfsleven, gemeenten, woningcorporaties, het sociaal domein en de medezeggenschap. Omlijst met tal van optredens, vertellingen en presentaties.

 

En daarmee uniek in zijn soort. Zoals Jaap Peters beschreef in een artikel op ManagementSite: ‘Doorgaans bezoeken managers hun seminars en congressen over thema’s als verandering en leiderschap, en rollen de opgedane ideeën en inzichten uit over de organisatie. De medewerkers van stafdiensten hebben hun eigen bijeenkomsten over vakinhoudelijke onderwerpen op hun eigen terrein. Zo ook de professionals. Dit festival beweegt zich juist op het kruispunt, en richt zich daarmee op de hele organisatie: als je alles wilt veranderen, moet je overal beginnen.’

 

Steeds vaker spreken we over get the whole system in the room als basis van de benadering dat je voor een duurzame verandering alle relevante stakeholders betrekt bij diagnose, visie op de toekomst en uitvoering. Maar het is niet makkelijk alle betrokken bij elkaar te brengen, te informeren en van elkaar te leren – daar is nog een wereld te winnen. Des te mooier dat het festival zoveel belangstelling heeft getrokken. Ook mooi dat diverse organisaties aanwezig waren met een doorsnee uit alle delen van de organisatie – bijvoorbeeld bestuurder, stafmedewerker en professional. Zoals Amstelring (thuis- en verpleegzorg), woningcorporatie Domijn en Gemeente Enschede, om er een paar te noemen. Die eerste kwam zelfs met een bus.

‘Hallo vernieuwers en frontlijners’, zo werden de deelnemers verwelkomd door Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Ook mooi dat iemand in zo’n positie het Rijnlandse toejuicht en omarmt, en ook toepast in zijn eigen organisatie, zoals u kunt lezen in een interview met hem verderop in dit nummer.

 

Al die cases en voorbeelden en al die deelnemers in hun diversiteit laten bovendien zien dat er iets gaande is. Dat er verandering in de lucht hangt. Dat er volop inspirerende mensen en organisaties zijn die laten zien dat het echt anders kan, en dat het werkt.

‘In tien jaar tijd zijn we – om in termen van de chaos- en complexiteitstheorie te spreken – van een zwak signaal naar een herkenbaar patroon gegroeid. De onderstroom van tien jaar geleden borrelt nu overal op, steeds heftiger en in steeds meer organisaties – in alle sectoren van de samenleving’, schreven Jaap Peters (adviseur, initiatiefnemer en voorzitter redactieraad) en ondergetekende vorig jaar op deze plek, bij het exacte tienjarige bestaan van het magazine. ‘Hoogste tijd om de komende tien jaar met vereende krachten te gaan werken aan een echte omslag naar het nieuwe normaal. Naar organisaties waarin de bedoeling centraal staat, en die ook zo worden ingericht dat dit zo blijft. Het kan wellicht verschillende namen hebben, wij noemen dat Rijnlands.’

 

Ook schreven we dat Slow Management graag het voortouw neemt om nadrukkelijker te gaan samenwerken met allerlei partners en partijen. Een Rijnlands front om meer momentum te creëren voor een echte omslag. Al die deelnemers aan het Grootste Rijnland Praktijk Festival van Nederland hebben samen laten zien dat dat Rijnlandse front in de maak is. Op naar volgend jaar! En wie weet zeggen we later dat de Rijnlandse Lente begon op 24 april 2018 in Doorn.

 

Walter van Hulst

Hoofdredacteur Slow Management

 

 

 

 

© 2018 Stichting De Snuffelmuis    |    Creative realtisatie ArjenSnijder.Design    |    Powered by Muse